Siêu khuyến mãi giảm giá sốc

4 cách làm video TikTok từ ảnh có sẵn nhanh, đơn giản, chi tiết

azenba bg | 14/06/2024

1. Cách làm video TikTok bằng 1 hình ảnh

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng.
 • Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh.
 • Lướt chọn các video có dòng chữ Hãy chọn 1 bức ảnh > Chọn Tạo ngay.
 • Chọn ảnh mà bạn muốn làm video TikTok bằng 1 hình ảnh > Chọn OK.
 • Chọn Tiếp.
 • Chọn Đăng.
 • Hướng dẫn chi tiết

  Bước 1: Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng.

  Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng

  Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng

  Bước 2: Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh.

  Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh

  Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh

  Bước 3: Lướt chọn các video có dòng chữ Hãy chọn 1 bức ảnh > Chọn Tạo ngay.

  Lướt chọn các video có dòng chữ Hãy chọn 1 bức ảnh > Chọn Tạo ngay

  Lướt chọn các video có dòng chữ Hãy chọn 1 bức ảnh > Chọn Tạo ngay

  Bước 4: Chọn ảnh mà bạn muốn làm video TikTok bằng 1 hình ảnh > Chọn OK.

  Chọn ảnh mà bạn muốn làm video TikTok bằng 1 hình ảnh > Chọn OK

  Chọn ảnh mà bạn muốn làm video TikTok bằng 1 hình ảnh > Chọn OK

  Bước 5: Tại đây, bạn có thể sử dụng bộ lọc, chỉnh giọng nói video trên TikTok, lồng tiếng, thêm hiệu ứng, chèn chữ vào video TikTok,... với các biểu tượng tương ứng.

  Sử dụng bộ lọc, chỉnh giọng nói video trên TikTok, lồng tiếng, thêm hiệu ứng, chèn chữ vào video TikTok,...

  Sử dụng bộ lọc, chỉnh giọng nói video, thêm hiệu ứng, chèn chữ vào video TikTok,...

  Bước 6: Chọn Tiếp.

  Chọn Tiếp

  Chọn Tiếp

  Bước 7: Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua FacebookZalo,...

  Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

  Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

  2. Cách làm video TikTok từ nhiều hình ảnh

  Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng.
 • Chọn MV.
 • Lướt chọn các video có chế độ nhiều ảnh > Chọn Tạo ngay.
 • Chọn ảnh mà bạn muốn làm video TikTok từ nhiều hình ảnh > Chọn OK.
 • Chọn Tiếp.
 • Chọn Đăng.
 • Hướng dẫn chi tiết

  Bước 1: Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng.

  Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng

  Mở ứng dụng TikTok, nhấn biểu tượng dấu cộng

  Bước 2: Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh.

  Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh

  Chọn MV để tạo video TikTok từ 1 ảnh

  Bước 3: Lướt chọn các video có chế độ nhiều ảnh > Chọn Tạo ngay.

  Chọn Tạo ngay

  Chọn Tạo ngay

  Bước 4: Chọn 2 đến 5 ảnh để tạo video TikTok từ nhiều ảnh > Chọn OK.

  Chọn 2 đến 5 ảnh từ lúc nhỏ đến lúc dậy thì thành công > Chọn OK

  Chọn 2 đến 5 ảnh từ lúc nhỏ đến lúc dậy thì thành công > Chọn OK

  Tại đây, bạn có thể sử dụng bộ lọc, chỉnh giọng nói video trên TikTok, lồng tiếng, thêm hiệu ứng, chèn chữ vào video TikTok,... với các biểu tượng tương ứng.

  Sử dụng bộ lọc, chỉnh giọng nói video trên TikTok, lồng tiếng, thêm hiệu ứng, chèn chữ vào video TikTok,...

  Sử dụng bộ lọc, chỉnh giọng nói, lồng tiếng, chèn chữ vào video TikTok,...

  Bước 5: Chọn Tiếp.

  Chọn Tiếp

  Chọn Tiếp

  Bước 6: Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua FacebookZalo,...

  Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

  Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

  3. Cách làm video TikTok bằng 20 ảnh

  Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Tik Tok, chọn mục Khám phá.
 • Nhập từ khóa 1video20anh và nhấn vào mục Hashtag.
 • Chọn hashtag #1Video20Anh.
 • Nhấn nút Quay phim màu đỏ.
 • Nhấn nút Tải lên, chọn 20 ảnh trong Thư viện ảnh và bấm nút Tiếp màu đỏ.
 • Nhấn Tiếp.
 • Chọn Đăng.
 • Hướng dẫn chi tiết

  Bước 1: Mở ứng dụng Tik Tok, chọn mục Khám phá.

  Chọn mục Khám phá

  Chọn mục Khám phá

  Bước 2: Nhập từ khóa 1video20anh và nhấn vào mục Hashtag nằm ngay dưới thanh tìm kiếm.

  Nhập từ khóa 1video20anh và nhấn vào mục Hashtag

  Nhập từ khóa 1video20anh và nhấn vào mục Hashtag

  Bước 3: Chọn hashtag #1Video20Anh.

  Chọn hashtag #1Video20Anh

  Chọn hashtag #1Video20Anh

  Bước 4: Bấm vào nút Quay phim màu đỏ để quay với hashtag.

  Nhấn nút Quay phim màu đỏ

  Nhấn nút Quay phim màu đỏ

  Bước 5: Nhấn nút Tải lên. Tại mục Hình ảnh, chọn 1 video ngắn và 20 ảnh trong Thư viện ảnh và bấm nút Tiếp màu đỏ.

  Nhấn nút Tải lên, chọn 20 ảnh và bấm nút Tiếp

  Nhấn nút Tải lên, chọn 20 ảnh và bấm nút Tiếp

  Bước 6: Sau đó, nhấn nút Tiếp là video sẽ được tự tạo hiệu ứng 1 video 20 ảnh khớp với nhạc.

  Nhấn nút Tiếp

  Nhấn nút Tiếp

  Bước 7: Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua FacebookZalo,...

  Nhấn nút Đăng để tải video lên TikTok

  Chọn Đăng để tải video lên TikTok hoặc chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Zalo,...

  4. Cách làm video TikTok từ ảnh có sẵn bằng ứng dụng VivaVideo

  Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng VivaVideo, chọn DỰ ÁN MỚI.
 • Chọn 1 hình ảnh mà bạn muốn làm video TikTok > Chọn Tiếp.
 • Tại đây, bạn có thể chèn nhạc, chữ, thêm chủ đề,... cho video với các biểu tượng tương ứng.
 • Chọn kích cỡ xuất file và video sẽ được tự động lưu về máy.
 • Tiến hành đăng video lên TikTok.
 • Sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng,... cho video

  Bước 10: Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải.

  Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải

  Chọn Tiếp ở góc dưới bên phải

  Bước 11: Tại đây, bạn có thể nhập mô tả, thêm hashtag, gắn thẻ bạn bè và chọn ảnh bìa cho video tại mục Mô tả video của bạn.

  Nhập mô tả, thêm hashtag, gắn thẻ bạn bè và chọn ảnh bìa cho video tại mục Mô tả video của bạn

  Nhập mô tả, thêm hashtag, gắn thẻ bạn bè và chọn ảnh bìa cho video

  Và thiết lập một số quyền riêng tư cho video.

  Và thiết lập một số quyền riêng tư cho video

  Và thiết lập một số quyền riêng tư cho video

  Bên cạnh đó, bạn có thể chia sẻ video sau khi chỉnh sửa lên ZaloMessengerFacebook, tin nhắn bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng.

  Bạn có thể chia sẻ video lên Zalo, Messenger, Facebook, tin nhắn

  Bạn có thể chia sẻ video lên Zalo, Messenger, Facebook, tin nhắn

  Bước 12: Chọn Đăng.

  Chọn Đăng

  Hướng dẫn chi tiết

  Bước 1: Mở ứng dụng VivaVideo, chọn DỰ ÁN MỚI.

  Mở ứng dụng VivaVideo, chọn DỰ ÁN MỚI

  Mở ứng dụng VivaVideo, chọn DỰ ÁN MỚI

  Bước 2: Chọn 1 hình ảnh mà bạn muốn làm video TikTok > Chọn Tiếp.

  Chọn 1 hình ảnh mà bạn muốn làm video TikTok > Chọn Tiếp

  Chọn 1 hình ảnh mà bạn muốn làm video TikTok > Chọn Tiếp

  Bước 3: Tại đây, bạn có thể chèn nhạc, chữ, thêm chủ đề,... cho video với các biểu tượng tương ứng.

  Tại đây, bạn có thể chèn nhạc, chữ, thêm chủ đề,... cho video với các biểu tượng tương ứng

  Tại đây, bạn có thể chèn nhạc, chữ, thêm chủ đề,... cho video với các biểu tượng tương ứng

  Bước 4: Chọn LƯU > Chọn kích cỡ xuất file và video sẽ được tự động lưu về máy.

  Chọn LƯU > Chọn kích cỡ xuất file và video sẽ được tự động lưu về máy

  Chọn LƯU > Chọn kích cỡ xuất file và video sẽ được tự động lưu về máy

  Bước 5: Tiến hành đăng video lên TikTok bằng cách: Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình.

  Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình

  Mở ứng dụng TikTok, nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình

  Bước 6: Chọn Tải lên.

  Chọn Tải lên hoặc nhấn vào biểu tượng hình tròn màu đỏ để quay video mới

  Chọn Tải lên

  Bước 7: Chọn video mà bạn muốn đăng > Nhấn Tiếp.

  Chọn video mà bạn muốn đăng > Nhấn Tiếp

  Chọn video mà bạn muốn đăng > Nhấn Tiếp

  Bước 8: Chọn thời lượng video mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách kéo thả khung màu đỏ.

  Chọn thời lượng video mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách kéo thả khung màu đỏ

  Chọn thời lượng video mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách kéo thả khung màu đỏ

  Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng đồng hồ để chỉnh sửa tốc độ video hoặc nhấn vào biểu tượng ô vuông để xoay video.

  Nhấn vào biểu tượng đồng hồ để chỉnh sửa tốc độ video hoặc nhấn vào biểu tượng ô vuông để xoay video

  Nhấn vào biểu tượng đồng hồ để chỉnh sửa tốc độ video hoặc nhấn vào biểu tượng ô vuông để xoay video

  Nhấn Tiếp ở góc trên bên phải.

  Nhấn Tiếp ở góc trên bên phải

  Nhấn Tiếp ở góc trên bên phải

  Bước 9: Bạn có thể sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng, ghép nhạc, thêm hiệu ứng, văn bản, nhãn dán cho video với các biểu tượng tương ứng.

  Sử dụng bộ lọc, tùy chỉnh hiệu ứng giọng nói, lồng tiếng, ghép nhạc, thêm hiệu ứng, văn bản, nhãn dán cho video

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục

Giỏ hàng